Dat de Onderzeebootloods voor diverse evenementen en opstellingen gebruikt kan worden is opnieuw duidelijk geworden tijdens de Innovation Expo die daar werd gehouden op 4 oktober. Dit evenement dat door vijf ministeries werd georganiseerd bestond uit een plenaire setting met tribune en beursvloer in de Onderzeebootloods.

Verdeeld over de andere loctaties zijn ruim 35 plekken gecreëerd met sub-sesies. Allen voorzien van de nodige audiovisuele voorzieningen. Wij danken het Event Consortium voor de mooie opdracht en het vertrouwen.

Foto’s: Innovation EXPO.